สถานที่
ตึก 84 ปี ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช

ติดต่อ
0-2419-9610-11

แนะนำการเตรียมตัวเมื่อต้องมาเข้ารับการส่องกล้อง

การส่องกล้องตรวจรักษาทางเดินอาหารส่วนบน (Esophagogastroduo denoscopy; EGD)

การส่องกล้องตรวจรักษาทางเดินอาหารส่วนบน (Esophagogastroduo denoscopy; EGD)

การส่องกล้องตรวจรักษาทางเดินอาหารส่วนบน คือ การใช้กล้องที่สามารถโค้งงอได้มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1 เมตร มีกล้องวีดีโอขนาดเล็กและหลอดไฟอยู่ที่ส่วนปลาย ส่องกล้องเข้าทางปากผ่านลงสู่หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร จนถึงลำไส้เล็กส่วนต้น ภาพที่ได้จากกล้องจะปรากฎภาพบนจอโทรทัศน์ สามารถให้การวินิจฉัย รวมทั้งให้การรักษาโรคระบบทางเดินอาหารส่วนบน บริเวณดังกล่าว

อ่านต่อ
การส่องกล้องตรวจลำไส้ส่วนปลายและทวารหนัก (Flexible Sigmoidoscopy)

การส่องกล้องตรวจลำไส้ส่วนปลายและทวารหนัก (Flexible Sigmoidoscopy)

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลายและทวารหนัก คือ การตรวจลำไส้ใหญ่ตั้งแต่ทวารหนักจรดลำไส้ใหญ่ส่วนที่เรียกว่า Left splenic flexor สามารถส่องกล้องดูลำไส้ได้ประมาณ 60 เซนติเมตร ไม่ตลอดความยาวของลำไส้ซึ่งต่างกับการตรวจ colonoscopy ซึ่งเป็นการตรวจตลอดลำไส้ใหญ่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา การตรวจนี้สามารถตรวจหาการอักเสบ polyps แผล และเนื้องอก และเป็นการตรวจมะเร็งแรกเริ่ม สำหรับผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบขับถ่าย น้ำหนักลด หรือมีเลือดปนกับอุจจาระ

อ่านต่อ
การส่องกล้องตรวจรักษาทางเดินอาหารส่วนล่าง (Colonoscopy)

การส่องกล้องตรวจรักษาทางเดินอาหารส่วนล่าง (Colonoscopy)

การส่องกล้องตรวจรักษาลำไส้ใหญ่ คือ การใช้กล้องที่สามารถโค้งงอได้ ส่องเข้าทางทวารหนักผ่านลำไส้ใหญ่ส่วนต่างๆ จนถึงลำไส้ใหญ่ส่วนต้น และบางครั้งสามารถผ่านเข้าไปจนถึงลำไส้เล็กส่วนปลาย เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยโรค รวมทั้งทำการรักษาในบริเวณดังกล่าว

อ่านต่อ
การส่องกล้องตรวจรักษาท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน (Endoscopic Retrograde Cholangiopancreato graphy;ERCP)

การส่องกล้องตรวจรักษาท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน (Endoscopic Retrograde Cholangiopancreato graphy;ERCP)

การส่องกล้องตรวจรักษาท่องทางเดินน้ำดีและตับอ่อน เป็นการใช้กล้องที่สามารถโค้งงอได้ ส่องเข้าไปทางปากผ่านหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้นจนถึงท่อทางเดินน้ำดี โดยสามารถฉีดสารทึบรังสีร่วมกับการถ่ายภาพเอกซเรย์ เพื่อตรวจหาความผิดปกติของท่อทางเดินน้ำดีและท่อตับอ่อน รวมทั้งสามารถทำการรักษาท่อน้ำดีอุดตัน โดยการใส่ท่อระบายน้ำดี คล้องนิ่วหรือขบนิ่วออก

อ่านต่อ
การส่องกล้องอัลตราซาวน์ผ่านทางเดินอาหาร (Endoscopic Ultrasound; EUS)

การส่องกล้องอัลตราซาวน์ผ่านทางเดินอาหาร (Endoscopic Ultrasound; EUS)

การส่องกล้องอัลตราซาวน์ผ่านทางเดินอาหาร คือการส่องกล้องผ่านทางเดินอาหาร เข้าไปทำอัลตราซาวน์โดยตรงที่อวัยวะภายใน ซึ่งมีความแม่นยำในการวินิจฉัยโรคสูงมาก สามารถตรวจวินิจฉัยพยาธิสภาพทั้งในช่องอกและช่องท้อง สามารถทำการตรวจชิ้นเนื้อ รวมถึงทำการรักษา เช่น การระบายทางเดินน้ำดี การให้ยาระงับปวด เป็นต้น

อ่านต่อ
การใส่สายให้อาหารทางหน้าท้อง โดยใช้กล้องส่องกระเพาะอาหาร (Percutaneous Endoscopic Gastrostomy; PEG)

การใส่สายให้อาหารทางหน้าท้อง โดยใช้กล้องส่องกระเพาะอาหาร (Percutaneous Endoscopic Gastrostomy; PEG)

การใส่สายให้อาหารทางหน้าท้องโดยใช้กล้องส่องกระเพาะอาหาร คือ การใส่สายให้อาหารโดยใช้การส่องกล้อง เป็นตัวนำทางบอกตำแหน่งเพื่อเจาะรูขนาดเล็กที่ผนังหน้าท้องทะลุผ่านผนังกระเพ าะอาหาร แล้วใส่สายยางที่อ่อนนุ่ม สำหรับให้อาหาร โดยผู้ป่วยไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัด และสามารถให้อาหารเข้าสู่กระเพาะได้โดยตรงโดยไม่มีสายผ่านจมูก

อ่านต่อ

Get an Appointment

Please fill in the form below!