สถานที่
ตึก 84 ปี ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช

ติดต่อ
0-2419-9610-11

ติดต่อเราศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร
วีกิจ วีรานุวัตติ์

ตึก 84 ปี ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ 02-419-9610

Get an Appointment

Please fill in the form below!