งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “12 years of inspiration: The future of endoscopy” ณ ห้องประชุมอาทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2562

อ่านต่อ